Behandla med mediciner

Om en person med hypertoni ska behandlas med mediciner eller inte beror ofta på hur högt blodtrycket är. Först och främst bör personen ändra sina kostvanor och livsstil. Om personen inte har uppnått en bra blodtrycksnivå med hjälp av ändrade vanor får personen ofta en blodtrycksmedicin. Om personen redan från början har ett mycket högt blodtryck brukar medicinering sättas in omgående.

De fem vanligaste läkemedlen mot högt blodryck är:

  1. Betablockerare – sänker pulsen genom att skydda hjärtat mot till exempel adrenalin som är ett stresshormon.  Betablockerare motverkar även ämnet renin som är ett blodtryckshöjande ämne som finns i kroppen.
  2. Diuretika – ett salt- och vattendrivande läkemedel som gör att blodvolymen minskar, vilket leder till ett minskat tryck i blodkärlen.
  3. ACE-hämmare – motverkar bildning av angiotensin-2 som är ett blodtryckshöjande ämne som kroppen själv bildar.
  4. Angiotensinreceptorblockerare (ARB) – används som ett alternativ till ACE-blockerare då ACE-blockerare kan ge många biverkningar. ARB fungerar i stort sett på samma sätt som ACE.
  5. Kalciumflödeshämmare som vidgar blodkärlen.

Utöver de fem vanligaste typerna av läkemedel finns två andra grupper som används i sällsynta fall. De är:

  1. Alfablockerare – vidgar blodkärlen genom att blockera en del nervtrådsimpulser till kärlen.
  2. Centralnervöst verkande medel – påverkar hjärnan att sänka blodtrycket.

I en del fall väljer läkaren att kombinera läkemedel ur de olika grupperna för att uppnå önskad effekt. En Betablockerare kan till exempel tas i kombination med en Kalciumflödeshämmare. Allt beror på orsaken/orsakerna till det höga blodtrycket eller om läkaren anser att det behövs mer än ett verksamt medel för att få ner blodtrycket.